Khách sạn 5 sao Cap Saint Jacques - Khối Condotel

Khách sạn 5 sao Cap Saint Jacques - Khối Condotel

Dự án Khách sạn 5 sao Cap Saint Jacques - Khối Condotel
Quy mô 27 tầng (Khách sạn), 32 tầng (Condotel)
 Khách sạn  228 phòng
 Condotel  608 căn hộ
GFA  134.878 m2 
Địa điểm

 Vũng Tàu

      

Dự án khác

TOP