Nhà điều hành, Nhà lưu trú khu hậu cần Cảng Cái Mép

logo

Nhà điều hành, Nhà lưu trú khu hậu cần Cảng Cái Mép

Dự án
Dự án
Dự án
Dự án

Nhà điều hành, Nhà lưu trú khu hậu cần Cảng Cái Mép

 

Dự án Nhà điều hành, Nhà lưu trú khu hậu cần Cảng Cái Mép
Quy mô 7 tầng
Địa điểm

 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

      

 

Dự án khác

TOP