Giải vàng VMARK 2022 hạng mục thiết kế kiến trúc - cảnh quan dự án Khối căn hộ du lịch và khách sạn C4 - Khu phức hợp CapSaint Jaques.

logo

Giải vàng VMARK 2022 hạng mục thiết kế kiến trúc - cảnh quan dự án Khối căn hộ du lịch và khách sạn C4 - Khu phức hợp CapSaint Jaques.

05/11/2022

TOP