Oriens Commercial Office Complex

logo

Oriens Commercial Office Complex

Dự án
Dự án

Khu phức hợp thương mại văn phòng Oriens

 

Dự án Khu phức hợp thương mại văn phòng Oriens
Quy mô 48 tầng
Địa điểm

 Quận 2, TP.HCM

Dự án khác

TOP